SAVOS

 

   Od ledna 2021 je nástupnická organizace

   firmy SAVOS společnost STAVBY DOUBEK,

   sídlící na stejné adrese a zabývající se stejnou

   formou služeb a prodejem instalačních

   materiálů. Dále provozuje koupelnové studio.

   Kontakt : www.stavbydoubek.cz 

   Telefon : 733 320 662

   Veškeré závazky a záruky nadále řeší firma SAVOS.

 

SAVOS I. s.r.o.

Moravská 1151, 570 01 Litomyšl
Tel.: +420 461 615 723
E-mail: savos@savos.cz

FelixNET©